Huisregels

  1. Leeftijdsvereiste: Het betreden van het tentfeest is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Bij twijfel kan om identificatie worden gevraagd.
  2. Identificatie: Zorg ervoor dat je te allen tijde een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Het kan worden gevraagd bij de ingang of tijdens het evenement.
  3. Drugs: Het gebruik, bezit of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.
  4. Toegang en capaciteit: Het tentfeest heeft een maximale capaciteit. Volg de instructies van het personeel op bij het betreden van het terrein en respecteer de aangegeven maximale capaciteit.
  5. Tijdens het evenement kan er beeldmateriaal worden gemaakt voor promotionele doeleinden en herinneringen. Door deel te nemen aan het evenement, geef je toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop je mogelijk verschijnt.
  6. Respectvol gedrag: Wees respectvol naar medebezoekers, personeel en omwonenden. Discriminatie, geweld, intimidatie of ander ongepast gedrag zal niet worden getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het evenement.
  7. Verantwoordelijkheid: Het betreden van het tentfeest is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen.
  8. Veiligheid en nooduitgangen: Volg te allen tijde de instructies van het personeel op met betrekking tot veiligheidsvoorschriften en nooduitgangen. Blokkeer nooit nooduitgangen en zorg voor een veilige evacuatie in geval van nood.
  9. Verboden voorwerpen: Het is verboden om wapens, explosieven, gevaarlijke voorwerpen, vuurwerk of andere items die als gevaarlijk worden beschouwd mee te nemen naar het tentfeest.
  10. Zero tolerance voor geweld: Geweld, vechtpartijen of bedreigingen worden niet getolereerd. Dergelijke acties leiden onmiddellijk tot verwijdering en er kan aangifte bij de autoriteiten worden gedaan.

We vragen alle bezoekers om deze huisregels te respecteren en bij te dragen aan een veilige en aangename sfeer tijdens het evenement. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot verwijdering van het evenement.